Indberetninger af nedlagt Dåvildt i Nordfyns Hjortelaug.  2018/2019

2017

I alt indberettet 138 Vi siger mange tak, for fine indberetninger

Æbelø / Langø 231 Dyr

 

Man kan stadig indberette, hvis ikke lige man har fået det gjort.

 

 

Fordeling af nedlagt Dåvildt på Nordfyn

Antal Hvad er skudt        
40 Dåer   Ialt Då og kalve 84
44 Kalve        
20 Spidshjort     Hjorte 52
4 Stanghjort        
3 Halvskuffel        
27 Fuldskuffel   Total   136

Dyr nedlagt i Oktober 2018

 

  2 Kalv    6 Spidshjort    4Halvskuffel     14 Fuldskuffel 2 Stanghjort i alt  28

 

Antal Hvad er skudt Skudt dato Skud stedet Kilo brækket vægt Stang længde cm
1 Kalv 1/10 Jerstrup /Gyldensteen 17  
1 Fuldskuffel 2/10 Lillemarken/Otterup 80 60-62
1 Spidshjort 3/10 Jerstrup /Gyldensteen 50 7-11
1 Fuldskuffel 8/10 Nabbe/ V. Egense 100 ??
1 Fuldskuffel 10/10 Jerstrup/Gyldensteen 79 ??
1 Fuldskuffel 2/10 Margård 93 ??
1 Fuldskuffel 17/10 Ørritslev skovene ? 73-72
1 Fuldskuffel 21/10 Ørritslevskovene 73 ??
1 Halvskuffel 14/10 Jersore/V.Egense 75 43-44
1 Spidshjort 6/10 Jerstrup/Gyldensteen 41 20
1 Halvskuffel 4/10 Bårdesø 78 63-65
1 Fuldskufffel 11/10 Dalskoven 101 ??
1 Fuldskuffel ? Dalskoven 86 ??
1 Halvskuffel 24/10 Lillemarken/Otterup 60 50
1 Fuldskuffel 24/10 Langesø 80 58-54
1 Fuldskuffel 4/10 Enghavegård/Smidstrup 79,5 68
1 Fuldskuffel 21/10   77 ??
1 Spidshjort ? Banggård /Veflinge ? 8-6
1 Spidshjort 9/10 Himmelstrup 51 8-10
1 Fuldskuffel 27/10 Elvedgård Skov 82 72-67
1 Fuldskuffel 5/10 Bederslev ? ?
1 Halvskuffel 3/10 Halsvej /Nørreby   51
1 Spidshjort 8/10 Grindløse 45,5 25
1 Fuldskuffel ? Dalskoven    
1 Kalv 4/1 Agernæs    
1 Spidshjort /Knop 3/10 Padesø    
1 Halvskuffel 31/10 Padesø    
2 Stanghjorte /10 Gamby    
           
           
           
           
           
           
           
           

Dyr nedlagt i November 2018

2  Spidshjort   4 Då       4 Kalve     I alt 10

 

Antal Hvad er skudt Skudt dato Skud stedet Kilo brækket vægt Stang længde cm
1 Spidshjort 12/11 Melby 45 6-8
1 Spidshjort 29/11 Odden 50 ?
     
3 ? Dalskoven    
4 Kalv ? Dalskoven    
1 15/11 Margård    
           
           
           
           
           
           

Dyr nedlagt i December

 5 Då   5 Kalve   5 Spidshjort     2 Stanghjort     5 Fuldskuffel i alt 22

Antal Hvad er skudt Skudt dato Skud stedet Kilo brækket vægt Stang længde cm
1 Spidshjort 5/12 Nørebystrand   3-7
   
3 17/12 Gyldensteenskoven ?  
5 Kalve 17/12 Gyldensteenskoven ?  
1 Fuldskuffel 18/12 Vierne 100 ?
1 Stanghjort 29/12 Jersore 42 32
1 Spidshjort 9/12 Nørreby 45 ?
1 Spidshjort 30/12 Bederslev 29  
1 10/12 Bederslev ? ?
1 13/12 Skovs Højrup Ved Søndersø Skov ? ?
1 Fuldskuffel 26/12 Skærvej/ Nørreby   68
1 Spidshjort 8/12 Skærvej/Nørreby    
1 Fuldskuffel 29-12 Nørrebystrand    
1 Stanghjort 1/12 Norup    
1 Spidshjort 7/12 Egense    
1 Fuldskuffel /12 Rue    
1 Fuldskuffel /12 Hasmark Vestergård    
           
           
           
           
           
           
           

Dyr nedlagt Jan 2019

13 Då     21 Kalve      6  Spidshjort  i alt 38

 

Antal Hvad er skudt Skudt dato Skud stedet Kilo brækket vægt Stang længde cm
1 Spidshjort 10/1 Diget ved Hindevad 47 3
1 Spidshjort 17/1 Abildro 39 12
1 26/1 Enebærodde ?  
1 Hjortekalv 28/1 Lillemarken/ Otterup ?  
1 Knop Hjort 25/1 Gyngstrup 35  
1 27/1 Gyngstrup 40  
1 30/1 Jerstrup /Gyldensteen 41  
1 Smal Då 30/1 Jerstrup /Gyldensteen 32  
1 Dåkalv 31/1 Ørritslevskovene 32  
2 Dåkalve 12/1 Ørritslevskovene    
1 Hjortekalv 12/1 Ørritslevskovene    
1 12/1 Ørritslevskovene    
1 Munk/Knophjort 19/1 Ørritslevskovene Alle dyr nedlagt 19/1 er på bevægelses jagt
2 Hjortekalve 19/1 Ørritslevskovene    
4 Dåkalve 19/1 Ørritslevskovene    
1 Hjortekalv 31/1 NR. Esterbølle    
1 30/1 Skovgårdskoven /Hofmansgave    
1 Dåkalv 15/1 Elvedgård    
1 Smal då 15/1 Elvedgård    
1 Då på 3 ben 15/1 Grindløse 32  
2 ? Dalskoven    
5 Kalv ? Dalskoven    
1 Spidshjort ? Rugård    
1 ? Rugård    
3 Kalve ? Rugård    
1 Spidshjort 18/1 Hasmark 49  
1 12/1 Padesø    
           

Berettet dyr nedlagt i 2018 -2019     Dyr uden nogen nogen  Data

18 Då    12 Kalve      2 Spidshjort   8 Fuldskuffel i alt 38

 

Antal Hvad er skudt Skudt dato Skud stedet Kilo brækket vægt Stang længde cm
5 Fuldskuffel   Egebjergaard    
1 Spidshjort   Egebjergaard    
12 Kalve   Egebjergaard    
10 Dåer   Egebjergaard    
7 Smaldåer   Egebjergaard    
1 Fuldskuffel   Oregård    
1 Abnorm   Oregård    
   
2 Fuldskuffel   Hindevad    
1   Hindevad    
1 Spids   Hindevad