2021

 Døde dyr, der er afgået ved døden, af forskellige årsager

2022

 

 

Då kørt ned Gyldensteensvej, 30 -12 Nøjagtig sted ikke angivet

Dåkalv kørt ned ved Gyldensteen Gods 25-10

 

Hjort kørt ned ved Tyskerlade Gyldensteen 26-10

Hovedet var skåret af

 

Kalv kørt ned mellem Hindevad og Padesø 5-10

 

Spidshjort kørt ned Vigerslev 4-10

 

Då kørt ned Vigerslev 12-9

30-1

Då og kalv druknet Nr. Nærå strand

 Då kalv kørt ned og aflivet ved V.Egense

2-2

 

 

31-1

To hjorte led en kummerlig og tragisk død, på Nordfyn

20-5 Då kørt ned mellem Vigerslev og Søndersø