Nordfyns Hjortelaug

 

                                                                                                                                   14.09.2013

Referat af styregruppemøde 12.09..2013,Otterup Jagtforenings Klubhus.

 

Hele styregruppen var mødt

 

Dagsorden:

1. Siden sidst

--------------

Hans Kr. Nielsen har indlagt materiale på hjemmesiden ang. jagttider, besluttet på årsmødet 2013

og gældende for sæson 2013-2014.

Det har været en rolig sommer

Der bliver set på kortmaterialet igen, og vi prøver at få indlagt billeder af kort, som medlemmer kan zoome større, gerne for de enkelte områder.

Den på årsmødet sponcerede hjort, (Egebjerggaard) er skudt af Michael Christoffersen 7. sept.

Michael vandt den på årsmødet 2013.

 Ingen større markskader, men en del skader i skovområder. Dette drøftes på næste mød

 

2. Jagtmesse på OCC 25-26-27. april 2014

-----------------------------------------------------

Personer til at hjælpe på standen søges, og der er meldt nogle til allerede.

 

3. Spidshjorte skudt 1. uge i sept. 2013.

 

Der henvises til hjemmesiden, i alt er 7 hjorte skudt , incl. den sponcerede.

Vægten ligger typisk på 45-50 kg.

Der er skudt en stanghjort omkring Emmelev, 01.09.2013.

Det er imod hjortelavets vedtagelse på årsmødet.. Navnet på skytten er styregruppen bekendt.

Styregruppen arbejder videre med sagen

 

4. Indberetninger

 

Generelt er skudte spidshjorte indmeldt på hjemmesiden

Rigtig flot, og bortset fra en enkelt har alle overholdt reglerne

 

5. Tællinger i februar

 

Alle opfordres til at få hjælp fra lokale jægere i de forskellige områder til så god en optælling som

muligt d. 8-9. febr. 2014

 

06. Eventuelt og næste møde

      Mandag 9. december 2013 hos Jens Harder, Kornvænget 9, Søndersø

Ref. Frands M. Frandsen