Referat af Styregruppemøde d. 23. januar 2018

 

Deltagere: Rasmus, Frands, Jørgen, Morten, Erik, Carsten H, Kaj R, suppleant for Carsten A. og Allan U.

 

Planlægning af næste årsmøde: dette afholdes d. 13. marts 2018 kl. 19.00 på Havrehedsskolen. Der vil ikke blive opkrævet entre til mødet.

De praktiske forhold omkring dette blev aftalt og alt skulle være på plads.

Årsmødet vil starte med Trofæudstilling så vi opfordre alle til at medbringe deres dåvildt trofæer. Erik arrangerer konkurrence og/ eller lodtrækning herom.

 

Dagsorden til Årsmødet vil blive tilsvarende tidligere år.

Det skal bemærkes, at der er et par medlemmer af Styregruppen som ikke ønsker at fortsætte hvorfor vi får brug for nye medlemmer.

 

Afskudte dyr i sæsonen: Der mangler indberetning af mange dyr som vi ved er skudt men ikke indberettet. Vi håber der sker yderligere indberetninger nu sæsonen afsluttes.

Det er Styregruppens opfattelse, at det stadig er vigtigt at der sker indberetning så der er mulighed for at følge med i bestandsudviklingen.

Vi kunne også konstatere, at der i vores område, både indenfor og udenfor den aftalte frivillige jagttid, er skudt rigtig mange hjorte i forhold til bestandens samlede størrelse.

Vi kunne dog også konstatere, at der fortsat er rigtig mange af de Nordfynske jægere der stadig støtter op om vores fælles beslutning for jagttiden i området.

 

Problemdyr: Der har været et enkelt tilfælde og hvor der er reageret fra Styregruppens side.

Der har været frigørelse af 2 hjorte som har været ” viklet ind” begge blev frigjort.

 

Årlig fællesmøde for alle fynske Hjortelaug: der er indkommet invitation til det fælles årsmøde som finder sted d. 24. februar 2018 på Sollerup. Der er deltagelse fra Nordfyns Hjortelaug.

På mødet vil der bl.a. blive drøftet forløbet efter den fælles indstilling til jagttid på Fyn, Hjortelaugenes fremtid, grundlag og opgaver mm.

 

Eventuelt: Åge V. Jensen fonden meddelte tidligere, at de alligevel ikke ønskede bistand til optælling under jagter på deres arealer, de ville selv stille mandskab til rådighed hertil.

Allan U. tager kontakt til dem inden næste Styregruppemøde for den fremtidige dialog.

 

Næste Styregruppemøde; 3. april 2018 kl. 19.00 skydebanen Vester Egense.

 

Ref. Allan U