Referat af møde i Styregruppen i Nordfyns Hjortelaug d. 3-4-18

 

Tilstede: Erik, Carsten A., Carsten H, Morten, Frands og Allan U.

 

Jacob Palsgaard fra Åge V. Jensen Fonden var inviteret til deltagelse i del af mødet.

Der blev orienteret om erfaringerne med de afholdte jagter på Fondens områder herunder observationerne af dåvildtet bevægelser under og efter jagterne herunder at dåvildtet bevægede sig delvist ud af området under og lige efter jagterne med specielt på Æbelø vendte de relativt hurtigt tilbage.

Der blev drøftet erfaringer og observationer med vandringen mellem Æbelø med tilhørende øer og fastlandet.

Jacob kunne fortælle at de ville gøre en indsat for måske en mere detaljeret registrering af vandringsmønsteret.

Aftalt at der også fremover vil være kontakt og dialog mellem Fonden og Hjortelauget.

 

Drøftelser/ evaluering af det afholdte Årsmøde:

Vi mangler fortsat medlemmer til Styregruppen fra et par jagtforeninger samt andre. Vi gør tiltag for dette ved henvendelser til disse jagtforeninger.

Besluttet at årsmøder fremover skal afholdes i jagtforeningers klubhuse, der er vanskeligheder ved leje/ lån af offentlige bygninger.

Besluttet at der skal fortsættes med opfordring til, at der medtages trofæer fra nedlagte hjorte på årsmødet og gerne med præmier.

Drøftet om der skal være foredragsholdere/ indlæg på kommende årsmøder, dette tages op løbende og hvis der er interessante emner hertil.

Ud fra nuværende medlemmer i Styregruppen blev konstitueringen som flg:

Formand Allan Ulriksen

Næstformand Erik Sørensen

Kasser Frands Frandsen

Øvrige pkt: Det blev drøftet at få fremstillet et større antal refleks spejle til udlån. Omkostningen undersøges.

Når spejle udlånes skal der være en ansvarlig der opsætter og nedtager disse.

Referent

Allan U.