Referat af Styregruppemøde d. 26. september 2017

 

Tilstede: Rasmus Frands, Carsten H., Morten, Erik, Carsten A. og Allan U.

 

Pkt. 1; Siden sidst: Der er ikke modtaget underretning om skader, påkørsler o.lign.

Nordfyns Kommune har opsat yderligere skiltning div steder, vildtpassage.

! Hjort er frigjort på Nordfyns Flugtskydnings Center.

Der har tidligere været afholdt møde mellem de lokal Hjortelaug og Hjortevildtgruppen Fyn. Der er efterfølgende fra Hjortevildgruppen Fyn og i enighed fremsendt indstilling til Den Nationale Hjortevildtgruppe om lokal jagttid gældende for Fyn ( excl. Langeland, Tåsinge og Ærø) og lokal jagttid gældende for sæsonen 2018-2019.

Indstillingen  er som flg:

Då, kalv og spidshjort: 1. oktober til 31. januar

Dåhjort større end spidshjort: 1. til 31. oktober samt 16 til 31. december.

Der er endnu ikke modtaget tilbagemelding fra Den National Hjortevildtgruppe.

 

Pkt. 2; Status i forhold til Æbelø: Som det har fremgået af avisartikler så er der divergerende opfattelser mellem folkene fra Åge V. Jensen Fonden og de nordfynske jægere. Der har været en større dialog mellem os og Jacob fra Fonden og uenigheden om specielt vandring til og fra Æbelø består stadig.

For at komme en afklaring nærmere er det aftalt at der stadig skal være dialog os imellem og det er bl.a. aftalt at Styregruppen med Fonden foranlediger at der foretages observationer når der afholdes jagter af Fonden i den kommende sæson.

 

Pkt. 3; Skudte dyr: Der er indberettet 5 stk spidshjorte for den første uge af September. Der er kendskab til, at der skudt andet udenfor den aftalte periode men det er Styregruppens opfattelse at dette er relativt begrænset.

Så Styregruppen kan konstatere at den langt overvejende del af de nordfynske jægere følger Nordfyns Hjortelaugs beslutninger.

 

Pkt. 4; Problem dyr: der er kontakt omkring et sted hvor der er problemer, Rasmus er i kontakt.

 

Pkt 5; Evt: Næste møde er d. 5. februar 2018 der afholdes hos Frands. Hvis behov for møde før indkaldes der ekstraordinært hertil.

 

Referent

Allan U.