Referat styregruppe møde 2-4-2013

                                                                                                             Rue 05.04.2013

 

Nordfyns Hjortelaug

 

Referat af styregruppemøde 02. 04.2013

 

Fraværende med afbud var Jørgen Christiansen.

 

Dagsorden:

 

01. Godkendelse af referat fra årsmødet.

 

02. Siden sidst

      Der arbejdes på, at få en udsætningstilladelse til den vestlige del af Nordfyns Kommune

 

03. Konstituering

 

      Form. Hans Kr. Nielsen

      Næstform. Aksel Christensen

      Kasserer og referent Frands M Frandsen

      Udvalg:

      Rasmus Larsen, medlemsliste og kortmateriale

      Optællingsudvalg: Rasmus Larsen og Allan Ulriksen

      Webmaster: Carsten Flarup Andersen

      Øvrige styregruppemedlemmer

       Carsten Hansen

        Jørgen Christiansen

        Jens Harder

        Erik Sørensen

        Allan Larsen

       Observatør Dennis Egelund Christensen

   

 

04.Webmaster

      Carsten Andersen ordner hjemmesiden, passer og plejer den fremover.

      Håber på, at få flere til at indsende materiale til hjemmesiden, og fortalte om, hvor let det faktisk

      er, at lægge materiale ind

      Der blev udtalt et ønske om, at kortmateriale ophænges i klubhuse ved jagtforeninger og skyde-

      baner.

      Det er også et stort ønske at få alle mailadresser og mobilnr. på nye medlemmer, samt evt. 

      manglende  på bestående medlemmer.

 

05. Eventuelt

      Det blev drøftet, at vi skal agere omgående ved overtrædelser af hjortelavets frivillige frednin-

      ger, samt få andre medlemmer/ personer til at indberette om overtrædelser, de måtte blive

      bekendt med.

      Næste møde bliver 10. juni hos Rasmus Larsen, Rugaard, parkering ved laderne.

Ref. Frands M. Frandsen