Referat af møde i Styregruppen d. 21. marts 2017.

Tilstede; Jørgen, Morten, Carsten A., Rasmus, Erik, Frans og Allan U

Afbud; Allan L, Carsten H., og Dennis.

Evaluering af Årsmødet;

Der var ca. 50 fremmødte til mødet, et godt og konstruktivt møde.

Der blev kun fremvist 1 trofæ.

Styregruppens forslag til frivillig jagttider i kommende sæson blev enstemmigt vedtaget og er:

Spidshjort; 1-7. september

Då og kalv; 1. november til 31. januar

Spidshjort og fuldskuffel; 1. til 31. december, maks. 1 hjort pr. mand.

Efter div indlæg på årsmødet, efterfølgende indlæg samt lidt interne drøftelse kunne det konkluderes, at Styregruppen skulle gøre en bedre planlægning og annoncering af næste årsmøde også det rent praktiske.

Styregruppens sammensætning i det kommende år;

Formand; Rasmus

Næstformand, referent og koordinator; Allan U

Kasser; Frans

Kommende udfordringer;

Forvaltningsplanens skal opdateres, Rasmus er ansvarlig.

Fortsat problemstillingen om farlige vejstrækninger, der er fsk. steder af Nordfyns kommune opsat skiltning med advarsel om vildtveksel. Der kunne evt tages en dialog med de forskellige Lokalråd for sammen at gøre en yderligere indsats.

Der etableres en Facebook gruppe om og under Nordfyns Hjortelaug, Rasmus er ansvarlig.

Der var enighed om at tage uformel kontakt til de øvrige Hjortelaug på Fyn for evt. i enighed at få fremsat forslag til kommende lovgivningsmæssig fredning og således at processen herom måske kan fremmes.

Næste møde;

Afholdes hos Allan U tirsdag d. 2. maj kl. 19.00.

Jacob fra Åge V. Jensen fonden vil blive inviteret til deltagelse og for udveksling af erfaringer, evt samarbejde samt i øvrigt naboskab.

Referent Allan U