RUE 18.06 2013

 

 

Nordfyns Hjortelaug

 

Referat af Styregruppemøde 10.06.2013 hos Rasmus Larsen, Rugaard

 

Dagsorden

01.Rundvisning på Rugaards arealer på jagtvogn med Rasmus Larsen som guide. En spændende tur

 

02. Siden sidst

      Orientering om ny skovrider ved Aage V.Jensens fonde. Vi har haft kontakt med ham. Hans

      Område i Nordfyns Kommune er Æbelø og de nye oversvømmede arealer m.v. på Gyldensteens

       tidl. arealer.

       Opsynsmand er  Per Abild

 

03. Forslag til brev, som skal sendes til medlemmer via mail. Der orienteres om styregruppens med-

      lemmer, vedlægges gerne et kort med områdeopdelinger , samt fortæller om årsmødets beslut-

      ning vedr. periodisk afskydning og en opfordring til at indberette såvel observeret  dåvildt  i om-

      rådet, samt om skudte dyr i de perioder, der er åbent for det.

      Jagtforeningsrepræsentanter opfordres kraftigt til at sætte materialet på deres hjemmesider.

 

04. Hjemmeside

      Er der noget, som skal ændres på vore hjemmeside?

      Områder varetages som følger:

      Område 1. Allan Larsen og Allan Ulriksen

       Område 2. Dennis Christensen og Aksel Christensen’

       Område 3. Carsten Andersen og Hans Kr. Nielsen

       Område 4. Jens Harder og Frands M. Frandsen

       Område 5. Martin Hviid og Jørgen Christiansen

       Område 6. Carsten Hansen og Rasmus Larsen

 

05. Hvordan kommer vi videre med optællinger

      Forslag: 2.weekend i februar (8-9 febr. i 2014). Derudover løbende indberetninger, herunder spe

      cielt i september i forbindelse med jagt på spidshjorte

      Tælleansvarlige finder selv frivillige medhjælpere til optællingen

 

06. Næste møde og eventuelt.

       Næste møde afholdes torsdag 12 sept. kl. 19,00 i Otterup Jagtforenings klubhus, Horsebækvej,

       Otterup.

 

Ref. Frands M.Frandsen