Referat af møde i Styregruppen d. 21. februar 2019

 

Deltagere: Erik, Frands, Morten, Carsten H, Allan L, Carsten A og Allan U.

 

Det kunne konstateres at der havde været afholdt møde i Styregruppen d. 12 september 2018 men ikke udfærdiget referat, bør ske fremover.

Nordfyns Hjortelaug har fået stillet en stand til rådighed ved kommende Jagtmesse der afholdes d. 28 februar i Særslev.

Div praktisk om dette blev drøftet/ aftalt herunder at Erik og Allan U. deltager der.

 

Kommende Årsmøde i Nordfyns Hjortelaug, dette er annonceret og afholdes d. 14. Marts 2019 i Otterup Jagtforenings lokaler.

Datoen er sammenfaldende med årsmødet i det regionale Hjortelaug, beklageligt men ingen af møderne kan flyttes. Carsten H og Morten deltager i det Regionale møde som repræsentant for NH.

På Årsmødet vil der komme jagthornsblæsere og der vil blive serveret smagsprøver tilberedt af Dåvildt.

Rep. for ” madklubben i Otterup Jagtforening” er behjælpelig med salg af div til årsmødet.

Alle skal selvfølgelig opfordres til at medbringe trofæer fra den forgangene sæson, der vil blive lodtrækning om gevinster.

 

Årsmøde for alle fynske Hjortelaug afholdes på Sollerup d. 23. februar 2019, Frands og Allan U. deltager

 

 

 

 

Referat fra dette møde gives på vores Årsmøde.

 

Drøftelse af de modtagende indberetninger for afskydninger, der er modtaget 136 indberetninger hvilket var aldeles positivt.

Enkelte var bekendt med at der var sket afskydning uden indberetning, men dette var et meget mindre antal end tidligere.

 

Allan U. orienterede om indlæg der var sendt til Danmarks Jægerforbund omhandlende afskudt hjort (blandt de største i Danmark) og hvorvidt denne var afskudt under område dækkende Nordfyns Hjortelaug og i det den efter det anførte var afskudt udenfor den af Hjortelauget besluttede afskydningsperiode.

 

Allan U. orienterede om at Redaktør Max Steinar fra Danmarks Jægerforbund har spurgt om et møde til brug for udarbejdelse af artikel om hjortejagten under Nordfyns Hjortelaug i den netop afsluttede sæson.

Erik og Allan U holder dette møde.

Allan U tager kontakt til Jacob fra Åge V. Jensen Fonden for info om afskydninger på deres arealer i den forgangene sæson.

Besluttet at vi foreløbig udsætter beslutningen om afholdelse af en fælles Temaaften om Dåvildt og afventer muligheden for et spændende indlæg.

Besluttet at Styregruppen bør afholde minimum 4 møder om året og hvorfor næste møde allerede blev planlagt.

 

Referent Allan U.