Hjortevildt sygdomme

 

Hej Jacob

Der foregår i øjeblikket en aktiv indsamling af materiale fra hjortevildt til test for Chronic Wasting Disease (CWD) – en alvorlig sygdom der på det seneste er observeret i Norge og Sverige (tidligere udelukkende Nordamerika).

Vi vil meget gerne have prøver med fra rådyr der har symptomer som vi kender dem fra ”den fynske råvildtsyge” med kronisk diarré (tilsmudsede bagløb) og afmagring. Vi finder det derfor vigtigt at appellere bredt i vores medier til alle danske jægere!

 

Med venlig hilsen
Carsten Riis Olesen
Seniorforsker / Projektleder


Danmarks Jægerforbund

Danmarks Jægerforbund
Molsvej 34 ● 8410 Rønde
Telefon +45 88 88 75 00 ● Direkte +45 88 88 75 17 ● Mobile: +45 22 89 61 37
E-mailadresse 
cro@jaegerne.dk

     

Se vores privatlivspolitik her
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/privatlivspolitik/
 

Danske vildtlevende hjorte skal indgå i overvågningen af Chronic Wasting Disease (CWD)

 

I de sidste måneder af 2022 vil der blive indsamlet prøver fra danske vildtlevende hjorte til undersøgelse for Chronic Wasting Disease (CWD). Undersøgelserne er finansieret af Fødevarestyrelsen. Indsamlingen af prøver varetages af Patologivagten på Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Københavns Universitet og analyse af prøverne foregår i samarbejde med Veterinærinstituttet i Norge.

Selvom vi ikke forventer at finde CWD i danske vildtlevende hjorte, er det vigtigt, at dansk hjortevildt også kan indgå i overvågningen af denne vigtige vildtsygdom i de nordiske lande.

Der samles prøver ind fra især kronvildt, men også dåvildt, sika og rådyr. Da der er i øjeblikket er mange rapporter om sygdomsforekomst i rådyrbestande og rådyrene kan have symptomer, der minder om symptomerne for Chronic Wasting Disease, er Patologvagten interesseret i at inkludere syge og svækkede rådyr i undersøgelsen.

 

Prøveindsamlingen foregår i forbindelse med jagt i oktober og november måned 2022. Undersøgelserne forventes afsluttet inden årets udgang. Der indsamles prøver fra dyr, der er mere end et år gammel, fordi sygdommen udvikler sig langsomt og typisk kun kan påvises hos dyr, der er mere end 1 år gamle. Der indsamles både hjernestamme og svælglymfeknuder fra dyrene. Prøverne kan indsamles uden at gøre skade på opsats/gevir og kranie. Samtidig indsamles oplysninger om anslået alder (eventuelt indsamles underkæben), køn, sted, dato og hvor dyret er nedlagt.

 

CWD hører under gruppen af prionsygdomme, også kaldet Transmissi​​​ble Spongiforme Encephalopatier (TSE). Det er infektiøse partikler (proteiner) mindre end virus, som kan forårsage sygdom hos hjortevildt. Andre kendte prionsygdomme med større betydning er blandt andet Bovin Spongiform Encephalopati hos kvæg (BSE), også kendt som kogalskab, Scrapie hos får og geder samt Creutzfeldt-Jakobs sygdom hos mennesker.

CWD er en af de mest smitsomme prionsygdomme og kan overføres via urin, afføring og spyt. Sygdommen findes primært hos hjortedyr, hvilket inkluderer elge og rensdyr, og blev for første gang beskrevet i 1970’erne af E. S. Williams og kolleger i det nordlige Colorado og sydlige Wyoming. I 2016 blev CWD for første gang i Europa påvist i norske rensdyr og elge. Efterfølgende er CWD også påvist i enkelte kronhjorte i Norge og hos elge i Finland og Sverige. Symptomer kommer primært til udtryk ved vægttab, ændret adfærd, nedstemthed og isolation fra flokken. Dog kan der også være symptomer som øget spytproduktion, skæren tænder, hovedrysten og koordinationsforstyrrelser. Der er ikke konstateret smitte med CWD til mennesker.

Nedlægges hjorte med symptomer som beskrevet ovenfor i efteråret 2022, vil vi gerne om muligt inkludere dem i undersøgelsesmaterialet, så kontakt gerne Patologivagten med henblik på muligheder for indlevering af materiale.

 

Kontaktpersoner, Københavns Universitet:

Anne Sofie Hammer: 23807692/hammer@sund.ku.dk

Mette Rasmussen: mette.k.rasmussen@hotmail.com