Nordfynshjortelaug

Årsmøde 10. marts 2020

1.  Velkomst + Trofæ udstilling v/ Erik Sørensen

Fremmødte 30 personer

2.  Dirigent v/ Leif Thyrsted

Leif takkede – og gennemgik dagens møde!

3.  Orientering omkring Æbleø v/ Jacob Palsgård fra

Åge V. Jensen Fonden.

Jacob - Skovrider for Naturfonden i DK, herunder også Æbelø. Meget skriveri om Æbelø, der blev fundet 35 døde dådyr, de var ikke syge, fik for lidt at spise, det er naturligt at ca. 35 % dyr. sommetider dør. Jagten er lejet ud på Æbelø, og der er ca. 525 dyr på Æbelø, man forventer Jagtlejeren fortsætter. Skoven skal nok klare sig, og der er ca. 800 billearter derovre. August – september stiger antallet af dåvildt voldsomt,. I brunsten er der masser af hjorte. Ny metode med varme følsomt udstyr kan tælle dådyrene med drone, ca. 825 dyr blev optalt i marts inden kalve sætning! Afskydningen ca. 350 stk. dådyr, deraf 50% kalve. Lige her i februar gen talt med drone ca. 525 dyr nu! Dyrene skal stadig skydes hårdt mente Jacob. Plantagen på Langø er 65 hektar, og der er for mange dyr, hvilket jagtlejer har fået besked. Fredningsnævnet er kontaktet, da der er to øer Dræet og Æbeløholm, der ikke må jagtes på, der står 130 dyr på hver ø, man forsøger at få lov til at regulere nogen dyr der! Normalt er der 10-12 skytter, på jagterne, flere tårne opsat, så man er ca. 18 skytter, det giver flere dyr! Brunsten i oktober kan der skydes kalve, dette lykkedes godt. Totalt har denne sæson givet 363 dådyr. Fremad stort udtag af 50 % kalve- 40% hundyr og 10% hjorte! Vil opfordre til at man holder 2 jagter – søndag d. 6/12 & 3/1 som fælles jagt, så alle lokale ved der er tryk jagt på Gyldensten Strand eller Æbelø.

Gennemsnit kalvevægt 16/17 på 16,3 kg. -17/18 17/1 kg. -18/19 = 18,1 kg.19/20 18,1 kg.

-Spørgsmål: Foderstanden er fin netop nu, dette skyldes meget foder i bøgen= Flom!

Kun fundet 2-3 fald dyr.

Hvor mange store hjorte er skudt= 6. okt. + 2. december + 1 skudt i januar. - ingen halvskufler og ingen stanghjorte- flere medaljer i blandt! Tyskerne mener hjortene topper 6-7 år.

 

 

Orientering fra det regionale hjortelaug 

v/ Formand Erik Andreassen.

Formand for Fyns gruppen – Der står ca. 25.000 & 30.000 dådyr på Fyn mener man.

18/19 blev der skudt ca. 2.370 stk. ca. 26 % af landets afskydning på landsplan.

Nordfyn ca. afskudt 376 dyr 18/19. Opfordringen var at alle skulle være ærlige med at indberette!

26. marts årsberetning for Fyn i Vissenbjerg. Nedsat jagttid har ikke bevirket nedsat afskydning!

 

4.  Pause.  Forsyninger kan købes!

 

5.  Orientering om afskydningen i 19/20 v/ Carsten Andersen

128 dyr i alt er indberettet! + Æbelø m.m.= 363 i alt! Man følger op når tallene fra indberetning er klar

 

6.  Orientering om trykjagt v/ Carsten Andersen

Fælles trykjagt i Ørritslev området= 5 skudt i år.     35 deltog- OJF bød på suppe!

Socialt super godt arrangement!

Der opfordres til at man forvaltet afskydningen sammen på Nordfyn, der opfordres til at man sætter fælles datoer med afskydning af hundyrene, styregruppen opfordres til at lave datoer og slå dem op!

Alt skal tilrette lægges så der drives et stort område, ellers kan der ikke forvaltes!

 

7.  Orientering omkring påkørsler af dåvildt og skiltning

Gyldenstensvej topper med 26 påkørsler, næst efter kommer Søndersø skov, dette er hvad der er samlet sammen gennem nogle år. Henrik sweiss hund mand vil se om han kan få flere og bedre tal.

I 2019 er kun indberettet 9 dyr påkørt, kun 4 på Gyldenstensvej

Kampagneskilte er opsat af kommunen, alle kan indberette til hjortelauget hvis de ønsker opsat!

Skriv til Carstens mail, så går han videre til kommunen med opsætningen.

Hvilken tid af året påkørslerne sker, januar er flest påkørsler, samt efterårets måneder efter brunsten.

FORSLAG:  Hvad med at få lys på tavlerne.

8.  Lodtrækning v/Erik Sørensen

 

9.  Evt.

Julenat kl. 01.00 var der krybskytter i Ørritslev skoven.

Støtte beviser til hjortelauget kan købes til 100 kr.- pengene går til indkøb af vildt spejle

 

Godkendelse af kommissorium = GODKENDT!

 

Referat v/ Steen Knudsen -10.3.2020.